default-logo

Obchody 48 rocznicy śmierci Zbigniewa Cybulskiego

Obchody 48 rocznicy śmierci Zbigniewa Cybulskiego Jak co roku, tak i tym razem 8 stycznia 2015 r. młodzież naszej ” Piątki” uczestniczyła w obchodach rocznicy śmierci wybitnego polskiego aktora Zbigniewa Cybulskiego, którego los na stałe związał z Katowicami. W MDK ...

Wigilijne przedstawienie i klasowe spotkania opłatkowe

Wigilijne przedstawienie i klasowe spotkania opłatkowe Zgodnie z tradycją naszej ” Piątki” teatr szkolny wystawił 19 grudnia 2014 r. przedstawienie wigilijne we współczesnej konwencji, nawiązujące jednak do tradycji bożonarodzeniowej. Na scenie zaprezentowali się...

Podsumowanie Akcji ” Góra Grosza”

Podsumowanie Akcji ” Góra Grosza” Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję! Zebraliśmy 54, 04 złote. Pieniądze zostaną przekazane Towarzystwu Nasz Dom ( Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa )Fundusze będą przeznaczone na pomoc dla rodzinnych domów dziecka....

Zajęcia w Śląskiej Izbie Nadleśnictwa

Zajęcia w Śląskiej Izbie Nadleśnictwa 10 grudnia klasa II – rozszerzenie z biologii, brała udział w zajęciach na temat śląskich lasów w Izbie Leśnej Nadleśnictwa Katowice. Poznaliśmy cenne gatunki naszych lasów, głosy puszczańskich zwierząt, zmiany zachodzące w przyrodzie...