default-logo

STYPENDIUM SZKOLNE

Informacja na temat stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 W terminie do 15 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w sekretariacie szkoły. Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice w przypadku, gd...