default-logo

PEACE FOR UKRAINE

Peace for Ukraine – uczniowie naszej szkoły wspierają Ukrainę. Niech nasza instalacja stanie się inspiracją do refleksji nad bezsensownością wojny… W szkole znajduje się punkt zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. Dary można przynosić w godzinach pracy placówki, od...