default-logo

WYCIECZKA DO OŚWIĘCIMIA- BRZEZINKI

„LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”

Jakże nie zastanowić się nad ogromem zbrodni ludobójstwa, zwłaszcza po zwiedzeniu obozu koncentracyjnego w Auschwitz Birkenau ?
14 listopada 2013 r. klasy III z naszego liceum mogły na własne oczy zobaczyć to, co pozostało po największej gehennie II wojny światowej – zdjęcia, bloki i baraki obozowe, drogę śmierci prowadzącą do krematoriów, rampę kolejową, na której odbywały się selekcje więźniów, czy wreszcie stawy, do których wsypywano prochy zagazowanych i spalonych w krematoriach ludzi…
Obóz Birkenau był największym z ponad 40 obozów i podobozów wchodzących w skład kompleksu obozów Auschwitz. W czasie 3 lat istnienia pełnił on szereg funkcji: zaczęto go budować w październiku 1941 r. jako obóz dla około 125 000 jeńców wojennych, uruchomiono w marcu 1942 r. jako filię KL Auschwitz, przy czym pełnił równocześnie funkcję ośrodka zagłady Żydów. W ostatniej fazie istnienia, od 1944 r. stał się również miejscem koncentracji więźniów przed przeniesieniem ich do pracy dla niemieckiego przemysłu w głębi Trzeciej Rzeszy.
Jak powiedział przewodnik oprowadzający nas po obozie, w Auschwitz Birkenau zginęło około milion pięćset tysięcy ludzi !!! Są to dane szacunkowe. Dodać należy, że w tej liczbie mieści się około 980 tysięcy zamordowanych Żydów !
Nam, młodym nie mieści się w głowie, że ludzie byli zdolni posunąć się do takiej zbrodni, na taką skalę, tylko po to, żeby zapewnić panowanie nad światem „ rasy panów”, czyli Niemców – nazistów !
Oby nigdy więcej nie powtórzyła się podobna tragedia !!!
Dlatego, jak mówią słowa wiersza, „ przekażmy innym pokoleniom, niech i oni wiedzą, niech innym powiedzą, żeby nas nie spotkał taki los!!!”

PIC_0030 (640x360)                 PIC_0032 (640x360)

PIC_0048 (640x360)PIC_0042 (640x360)

PIC_0028 (640x360)PIC_0036 (640x360)

PIC_0041 (640x360)PIC_0066 (640x360)

PIC_0046 (640x360)PIC_0056 (640x360)

PIC_0084 (640x360)PIC_0087 (640x360)