default-logo

WARSZTATY WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ EUROPE DIRECT

kr

14 stycznia 2014 roku odbyły się warsztaty z wiedzy o społeczeństwie zorganizowane we współpracy z katowicką Fundacją Europe Direct. Zajęcia dotyczyły polskiej polityki zagranicznej. Tematem warsztatów w klasie 3A były stosunki polsko – niemieckie, zaś klasa 3B miała zajęcia na temat funkcjonowania Polski w organizacjach międzynarodowych. Nasi uczniowie oprócz możliwości pogłębiania wiedzy mogli też uzyskać „nagrody” – różne gadżety za sprawne i prawidłowe rozwiązywanie zadań podczas zajęć, z czego skorzystali najbardziej aktywni. Zwłaszcza w 3B.

kr

kr