default-logo

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

PIC_0242 (800x450)Tegoroczni maturzyści ” Piątki” na Jasnej Górze – 24 kwietnia 2014 r.
Tegoroczni maturzyści naszej ” Piątki” – młodzi, radośni, pełni entuzjazmu i nadziei wybrali się wraz z księdzem katechetą, wychowawcą klasy oraz opiekunem na pielgrzymkę, aby u stóp obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej prosić o potrzebne łaski i światło Ducha Św. w czasie ich egzaminu maturalnego.
Zwiedziliśmy Bastion św. Rocha, Aulę ojca Kordeckiego, a o godz. 11.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii przed Obrazem Jasnogórskiej Pani.
Matura – to znaczy egzamin dojrzałości. Być dojrzałym – to oznacza z jednej strony dobrze rozwiązać zadania maturalne, ale z drugiej strony, mądrze żyć, budować właściwy system wartości…
Świadomi czekającego nas zadania, po Eucharystii uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.

PIC_0235 (800x450)               PIC_0229 (800x450)

 PIC_0225 (800x450)                          PIC_0240 (800x450)  PIC_0264 (800x450)PIC_0265 (800x450) PIC_0252 (800x450)PIC_0250 (800x450)PIC_0238 (800x450)PIC_0228 (800x450)

PIC_0256 (800x450)PIC_0260 (800x450)