default-logo

Podsumowanie Akcji ” Góra Grosza”

Podsumowanie Akcji ” Góra Grosza”

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję! Zebraliśmy 54, 04 złote. Pieniądze zostaną przekazane Towarzystwu Nasz Dom ( Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa )Fundusze będą przeznaczone na pomoc dla rodzinnych domów dziecka.

gg_2010