default-logo

ODSŁONIĘCIE REPLIKI TABLICY HILAREGO HERMANA

11 lutego 2016 roku w V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Katowicach-Ochojcu została odsłonięta replika Tablicy upamiętniającej Hilarego Hermana – nauczyciela tamtejszej szkoły, zamordowanego przez Niemców podczas II wojny światowej.
Hilary Herman pracował w ochojeckiej szkole od września 1933 roku. Uczył śpiewu i muzyki, później także historii i matematyki. Organizował akademie i przedstawienia, grał na skrzypcach i pianinie, prowadził szkolny chór „Słowik”.
Podczas okupacji był członkiem tajnej organizacji „Ku Wolności”. Z narażeniem życia prowadził w szkole lekcje w języku polskim, za co został pozbawiony przez niemieckiego okupanta prawa nauczania. Wówczas przeniósł się do Chrzanowa, gdzie pracował w Urzędzie Meldunkowym kontynuując działalność w ruchu oporu pod pseudonimem „Rechtór”. Rozprowadzał pisma w języku niemieckim „Der Soldat” i „Der Hammer” adresowane do niemieckich żołnierzy. Był kolporterem innych wydawnictw konspiracyjnych, np. „Ziemia gromadzi prochy” i „Śląsk wierny Ojczyźnie”. Równocześnie kierował tajnym wypożyczaniem książek polskich dla młodzieży chrzanowskiej. Jego praca w biurze meldunkowym uratowała życie wielu ludzi ściganych przez niemiecką policję. „Rechtór” zebrał także dane o zbrodniarzach wojennych z terenu Śląska – Willu, Honczy i Mainku. Meldunek ten dotarł do Londynu, gdzie w sierpniu 1944 r. Radio Londyn podało informację, że ludzie ci zostali umieszczeni na liście zbrodniarzy wojennych.
We wrześniu 1944 r. Herman został oddelegowany do kopania rowów przeciwpancernych w okolicy Trzebini. Podczas powrotu do Chrzanowa, został aresztowany przez patrol „szupo”. Dzień później grupa „gestapo” z Jaworzna odwiozła go do więzienia, gdzie został zastrzelony podczas próby ucieczki. Po oswobodzeniu miasta, zimą 1945 r., mieszkańcy przenieśli wszystkich pomordowanych przez Niemców do wspólnego grobu i wybudowali pomnik, na którym wyryto ich nazwiska.
Społeczność V LO oraz mieszkańcy Ochojca i Piotrowic, doceniając działalność Hilarego Hermana, już w latach 80-tych XX wieku podjęli działania zmierzające do upamiętnienia wybitnego nauczyciela. Pierwsza tablica pamiątkowa poświęcona Hilaremu Hermanowi została odsłonięta 8 września 1984 r. Niestety latem 2013 roku została skradziona. Dzięki staraniom społeczności szkolnej oraz Jednostki Pomocniczej nr 19, Urząd Miasta Katowice ufundował marmurową replikę tablicy pamiątkowej. W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, absolwenci i uczniowie szkoły oraz gość honorowy – Jerzy Herman, bratanek Hilarego Hermana.
Uroczystość stała się okazją do przypomnienia ponad 100 letniej tradycji szkoły, najpierw podstawowej, a od ponad 60 lat liceum ogólnokształcącego. Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością. Absolwentami V Liceum są wybitni przedstawiciele świata nauki, sztuki i polityki. Obecnie liceum, odpowiadając na potrzeby współczesnego świata, zapewnia swoim uczniom kształcenie w różnych kierunkach, zarówno ścisłych jak i humanistycznych, równocześnie dążąc do indywidualizacji nauczania i stworzenia możliwości rozwoju pasji i zainteresowań swoich wychowanków. W roku szkolnym 2016/2017 V LO proponuje tegorocznym absolwentom gimnazjów ciekawe profile: informatyczny, humanistyczny i przyrodniczy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik nauczania.

Office Lens 20160216-102257

20160211_100507

20160211_101633

20160211_101642

20160211_101842