default-logo

DNI OTWARTE W NASZYM LICEUM

26 i 27 kwietnia 2016 r. w naszej ” piątce” odbyły się Dni Otwarte. Zaproponowaliśmy wszystkim zainteresowanym gimnazjalistom naszą ofertę edukacyjną.

W V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Katowicach staramy się aby oferta edukacyjna odpowiadała na zainteresowania młodych ludzi oraz potrzeby rynku pracy. Uwzględniając nowoczesne trendy w technologiach informatycznych, proponujemy kandydatom do naszego liceum klasę z rozszerzeniem z informatyki z elementami e-sportu – nowej dziedziny informatyki, która zapewni zarówno możliwość realizacji zainteresowań, jak i przygotowanie do kontynuacji nauki oraz zdobycia ciekawego zawodu.

Jak planujemy realizować założenia tego profilu?

Przede wszystkim na rynku pracy jest bardzo duży deficyt osób umiejących dobrze programować. Chcemy aby nasz absolwent potrafił tworzyć aplikacje komputerowe, w tym również gry. Aby osiągnąć ten cel, podczas realizacji zajęć przewidzianych podstawą programową, uczniowie będą uczyli się bardzo szerokiego spektrum programowania aplikacji komputerowych oraz tworzenia gier. Dodatkowo w ramach oferty przedmiotów uzupełniających będziemy kształcić młodych ludzi w zakresie obróbki grafiki 3D, obróbki grafiki rastrowej i wektorowej. Pokażemy także młodym ludziom podstawy programowania robotów i sterowników elektronicznych.

Dzięki nawiązanej współpracy z uczelniami wyższymi takimi jak: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, mamy możliwość zaoferować naszym uczniom zajęcia prowadzone w pracowniach tych Uczelni, właśnie z zakresu informatyki, nowoczesnych technologii oraz udział w różnorodnych wykładach z tej dziedziny. Planujemy także spotkania z osobami, które na co dzień zajmują się e-sportem, tym bardziej, że Katowice są gospodarzami jednej z największych imprez e-sportowych – IEM, która przyciąga rzesze młodych ludzi z całego świata.

W ramach oferty zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą tworzyli własne drużyny
e-sportowe, początkowo rywalizujące między sobą. Będziemy prowadzić dla nich dodatkowe zajęcia z zakresu efektywnej współpracy w drużynie, a także opracowywania strategii. W dalszej perspektywie planujemy zorganizowanie zawodów międzyszkolnych. Jako szkoła jesteśmy gotowi wspomagać młodych ludzi w rozwijaniu ich umiejętności informatycznych i e-sportowych, stale rozwijając naszą bazę dydaktyczną. W tym celu obecnie tworzymy drugą nowoczesną pracownię komputerowo-multimedialną. Nasze Liceum jest podłączone do nowoczesnej sieci światłowodowej, w całym budynku jest udostępniony dla uczniów internet, dzięki czemu nie ma przeszkód, aby uczniowie korzystali z zasobów sieci podczas zajęć lekcyjnych.

Uwzględniając zainteresowanie młodzieży nowymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi występującymi w internecie, proponujemy klasę humanistyczną  z elementami „ Social media”. Zajęcia w tej klasie mają przygotować uczniów do wykonywania współczesnych zawodów związanych z reklamą i komunikacją w internecie. Zajęcia będą się odbywać w nowoczesnym centrum multimedialnym, gdzie poprzez działanie, a konkretnie pracę w internecie, uczniowie będą poznawać nowe prądy kulturowe i literackie. Odsłonimy przed młodzieżą tajemnice cyberkultury, liberatury, a także języka internetu. Przewidujemy  w sieci zajęcia z zakresu edytowania książek, rysowania komiksów, przeprowadzania kampanii reklamowych. Planujemy  również warsztaty dziennikarskie oraz wizyty w agencjach reklamowych.

Nowe technologie i urządzenia, takie jak  internet, komputery, tablety i smartfony mają pozytywny wpływ na nasze codzienne życie, ponieważ sprawiają, że wiele czynności  – od komunikacji interpersonalnej, przez zainteresowania aż do czynności zawodowych staje się łatwiejsze poprzez stały dostęp do informacji.  Poprzez korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnej techniki  pragniemy młodym ludziom ułatwić kontakt ze światem technologii XXI wieku.

Biorąc pod uwagę zainteresowania młodzieży zagadnieniami z kosmetologii i dietetyki, proponujemy klasę przyrodniczą z elementami kosmetologii i dietetyki, w której na poziomie rozszerzonym sugerowana będzie realizacja biologii i chemii. Dodatkowo w tej klasie przewidujemy cykliczne zajęcia na Wydziale Kosmetologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień realizowanych w ramach nowoczesnych studiów kosmetologicznych, udział w wybranych wykładach, zajęcia w pracowniach kosmetycznych.W ramach zajęć z dietetyki  uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka i gastronomia. Zajęcia będą miały formę wykładów i zajęć w pracowniach gastronomicznych.

analiza przyszlosci e-sportu

dietetyka

dietetyka-obliczanie BMI

 

kosmetologia2

kacik artystyczny

warsztaty-Jak stworzyc dobrego bloga                                                                                      rozgrywki e-sportowe-kandydaci contra uczniowie

warsztaty social-media

zajecia sportowe

 

warsztaty strategii walki