default-logo

EDUKACYJNY SPACER ŚLADAMI KATOWICKICH ŻYDÓW

Nasi uczniowie brali udział w grze miejskiej w ramach ogólnopolskiego projektu „Wymiany na rzecz Zmiany” dotyczącej historii i dziedzictwa kulturowego Żydów. Uczestnicy poznawali wkład społeczności żydowskiej w rozwój przemysłowy, architektoniczny i kulturalny Katowic. Młodzież odwiedziła cmentarz żydowski, miejsce, gdzie stała synagoga oraz miejsca upamiętniające sławnych katowickich Żydów. Gra miejska była częścią projektu „Oblicza Dialogu”, który nasza szkoła realizuje w tym roku szkolnym.

W zeszły piątek 18 listopada o godz. 10:00 młodzież z V Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach im. Władysława Broniewskiego, wzięła udział w grze miejskiej w ramach ogólnopolskiego projektu „Wymiany na rzecz Zmiany” realizowanego przez Fundację Humanity In Action Polska, dotyczącego historii i dziedzictwa kulturowego Żydów w największych miastach w Polsce. Uczniowie i uczennice na ponad dwukilometrowym odcinku trasy biegnącej przez centrum Katowic, rozwiązywali zadania odnoszące się do wkładu społeczności żydowskiej w rozwój przemysłowy, architektoniczny i kulturalny „Małego Paryża”. Grupa licząca niemal 30 osób rozpoczęła rozgrywkę o godz. 10:00 sprzed dawnej rezydencji zasłużonego dla miasta architekta Ingatza Grünfelda, która mieści się przy ulicy Warszawskiej 12. Uczniowie kierując się scenariuszem gry, mieli okazję poznać historię spektakularnej przemiany osady liczącej onegdaj kilka tysięcy mieszkańców, w największe obecnie pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej. Zabawa prócz wartości edukacyjnej, miała na celu zainspirowanie młodego pokolenia do zadawania pytań dotyczących zróżnicowania naszego społeczeństwa w zakresie etnicznym, rasowym, religijnym i kulturowym oraz zachęcenie do refleksji nad źródłami ksenofobii i antysemityzmu wśród Polek i Polaków.

tekst: Michał Skrzypczak

_dsc0576 _dsc0581 _dsc0585 _dsc0588 4 _dsc0605 _dsc0622 _dsc0626 1 _dsc0640 _dsc0634