default-logo

IX OGÓLNOPOLSKA AKCJA EKOLOGICZNA – EKOPHONE

Oddaj zużyty telefon komórkowy – zbieramy stare i uszkodzone aparaty do profesjonalnego recyklingu. Kadm i ołów zawarte w telefonach mogą być zagrożeniem dla gleby i wody, a pośrednio dla zdrowia człowieka. Czas trwania zbiórki – do 17 listopada, miejsce zbiórki – pracownia biologiczna. Więcej informacji na plakatach i na stronie www.ekophone.pl.