default-logo

Projekt ” Oblicza Dialogu” – V edycja

Funkcja symbolu w sztuce religijnej różnych kultur

 

V LO im. Wł. Broniewskiego w Katowicach przystąpiło w bieżącym roku szkolnym  do realizacji V edycji projektu       „ Oblicza Dialogu” pod hasłem „ W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”.

Ideą projektu jest otwarcie na dialog międzyreligijny i międzykulturowy w myśl nauczania św. Jana Pawła II.

Inaugurując działania związane z realizacją projektu, zaprosiliśmy do naszej szkoły ks. dr Bartłomieja Kuźnika , który jest wykładowcą na wydziale teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Ksiądz dr Kuźnik wygłosił wykład pt. „ Symbol opuszczony, czyli od Zawodzia do Realu Madryt”.

Prelegent wyjaśnił pojęcie symbolu, szczególnie skupiając się na „symbolu zapomnianym”, odwołał się do znaczenia symboliki miesięcy, nazw dni tygodnia, jak również nazw dzielnic i ulic Katowic.

Następnie wyjaśnił znaczenie „symboli przejrzystych”, występujących w mowie ciała, zwłaszcza w wykonywanych gestach.

Najistotniejszym elementem wykładu było wyjaśnienie i odwołanie się do symboliki w kulturze chrześcijańskiej- np .umiejscowienia różnych  kościołów w pejzażu dużego i małego miasta. Ksiądz prelegent tłumaczył funkcjonowanie symboliki krzyża w herbach renomowanych klubów piłkarskich – np. Realu Madryt lub FC Barcelona. Młodzież naszego liceum miała okazję dowiedzieć się również jaka jest geneza, przebieg i skutki walki o krzyż i istnienie kościołów na Zachodzie Europy, co w kontekście minionych wydarzeń we Francji, związanych z walką o likwidację krzyża przy pomniku Jana Pawła II, wydaję się szczególnie ważne.