default-logo

Pastorałka wg Leona Schillera w V LO

22 grudnia 2017 r. uczniowie klas I i II pod kierunkiem pani profesor Bernadety Michny  i pana profesora Krystiana Węgrzynka wystawili w naszym liceum Pastorałkę wg sztuki Leona Schillera. Pastorałka to jeden z najbardziej oczywistych symboli Świąt Bożego Narodzenia. Zauważymy w niej  małego Jezusa, Maryję i Józefa, a także  postaci Trzech Mędrców, pasterzy, aniołów oraz Heroda, Śmierć i Diabła.

Dzisiejsza pastorałka wpisuje się również w realizację naszego projektu „ Oblicza Dialogu”, ponieważ obfituje w szereg symboli, tak ważnych dla kultury chrześcijańskiej.

            Warto w tym miejscu wspomnieć, że pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 1223, wielki miłośnik Dzieciątka Jezus – św. Franciszek z Asyżu w skalnej grocie w Greccio. Ojcowie i bracia z Zakonu zwyczaj ten ponieśli na cały świat, w tym także do Polski, gdzie już pod koniec XIII wieku pojawiły się figury przedstawiające całą scenę Bożego Narodzenia.

Dzisiaj w bożonarodzeniowej pastorałce nie może zabraknąć symboliki, która bliska jest każdemu z nas. Mamy więc scenę spisu ludności, na który udają się Józef z brzemienną Maryją. Ma ona już wkrótce w betlejemskiej stajence urodzić małego Jezusa. Galerię symbolicznych postaci tworzą Aniołowie, którzy zaspanym pasterzom zwiastują wielką radość, że oto w szopie w Betlejem przyszedł na świat Mesjasz i przyszły Zbawiciel świata.

Rozbudzeni pasterze idą zatem do betlejemskiej stajenki, by oddać pokłon Dzieciątku i złożyć swe skromne dary.

W Pastorałce nie może zabraknąć okrutnego Heroda, który rozkaże wymordować wszystkie małe dzieci, a symboliczny Diabeł konsekwentnie do tego czynu będzie złego monarchę namawiał. Pojawi się także Śmierć krążąca wokół tronu Heroda, która kosą ścina mu głowę.

Symboliczni Mędrcy ze Wschodu przybędą, by złożyć nowonarodzonemu Królowi pokłon i ofiarować złoto, kadzidło i mirrę.

Przy żłóbku małego Jezusa przez cały czas czuwa Święta Rodzina.

Dodajmy również, że nazwa – jasełka pochodzi od słowa „jasła”, czyli żłób bydlęcy w stajni. Od tego „żłobu” powstał żłóbek, a od „jasła” – jasełka, które dzisiaj młodzież V LO, nauczyciele i zaproszeni goście mogli oglądać.

            Życzymy całej społeczności V Liceum Ogólnokształcącego, aby magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniosła Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.