default-logo

Zwiedziliśmy cerkiew prawosławną w Sosnowcu

Dnia 16 stycznia 2018 r. nasza młodzież w ramach realizacji projektu     ” Oblicza dialogu” zwiedziła cerkiew w Sosnowcu pod wezwaniem świętych Wiery, Nadziei i Luby i ich matki Zofii. Naszym przewodnikiem  był ksiądz Mikołaj Dziewiatowski.

Cerkiew prawosławna  została wybudowana w 1889 roku, kiedy to Sosnowiec znajdował się w zaborze rosyjskim. Świątynię budowali Polacy, Niemcy i Żydzi.

Dziś cerkiew należy do parafii Świętych Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu w diecezji łódzko-poznańskiej. Parafia (jako jedna z 2 placówek prawosławnych w województwie śląskim) obejmuje południową część województwa, m.in. aglomerację katowicką, Bielsko-Białą, Rybnik.

Parafia liczy około 200- 300 rodzin, niektórzy ludzie muszą pokonywać odległość 80 km, by wziąć udział w nabożeństwie.

Podobnie jak w obrządku katolickim, w cerkwi zawierane są śluby kościelne, odbywają się chrzty, nieszpory, liturgie niedzielne, które trwają do dwóch godzin.

Tak jak w kościele katolickim  ,tak i  w religii prawosławnej przestrzega się postów. Zasadniczą różnicą jest jednak ilość dni postnych, bowiem wyznawcy prawosławia poszczą około 200 dni w roku. Do dni postnych zalicza się środy i piątki, a najważniejszym jest Wielki Post poprzedzający liturgię Zmartwychwstania Pańskiego.

Mieliśmy także okazję obejrzeć piękne ikony przedstawiające Chrystusa, Matkę Boską, a także patronki tutejszej cerkwi – św. Zofię oraz jej córki Wierę, Nadzieję i Lubę – dziewczyny umęczone za wiarę za czasów panowania cesarza Hadriana.

Dowiedzieliśmy się, że Matka Boska Częstochowska jest nie tylko świętą ikoną dla katolików, ale także czczą ją ludzie prawosławni. Podobnie jak katolicy, ludzie wyznania prawosławnego ogromną wagę przywiązują do Drogi Krzyżowej Chrystusa, do Krzyża Chrystusowego oraz do postaci związanych z Golgotą, między innymi do św. Jana Apostoła, czy św. Marii Magdaleny.

W przeciwieństwie do kościoła katolickiego, w prawosławnej cerkwi nie usłyszymy organów ani żadnego innego instrumentu muzycznego. Wszystkie pieśni w języku starocerkiewnosłowiańskim wykonuje chór śpiewaków.

Wspólne dla katolicyzmu i prawosławia są sakramenty święte :

1. Chrzest polega na zanurzeniu w wodzie główki dziecka. Taki obrzęd trwa 1,5 godziny. Dziecku zakłada się krzyżyk, który noszony jest do końca życia.Otrzymane na chrzcie imię dziecka musi odnosić się wyłącznie do osoby świętej.

2. Bierzmowanie odbywa się zaraz po chrzcie św.

3. Komunia Święta, czyli Eucharystia ma miejsce zaraz po bierzmowaniu. Okazuje się, że trzy sakramenty święte : Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię dziecko w wierze prawosławnej przyjmuje, mając 6 tygodni życia.

4. Spowiedź polega na tym, że osoba zwraca się do krzyża i Ewangelii, nazywając swoje grzechy. W wyznaniu prawosławnym praktykuje się zwyczaj spowiadania się przez całe życie u jednego kapłana. Dotyczy to również całej rodziny. Ksiądz pełni rolę duchowego opiekuna całej rodziny.

5. Kapłaństwo dotyczy młodych mężczyzn, którzy po maturze wstępują do seminarium, a potem do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Przed święceniami mogą podjąć decyzję o ewentualnym małżeństwie. Po przyjęciu święceń kapłańskich nie można już zawrzeć związku małżeńskiego.

6. Małżeństwo musi być zawarte między dwiema osobami wyznania chrześcijańskiego, może być zawarte między osobą wyznania prawosławnego i katolickiego. Takie małżeństwo jest uznawane przez dwa kościoły.

Na koniec usłyszeliśmy ciekawe informacje o ikonach, a mianowicie, że  są one częścią tradycji prawosławia na równi z Biblią, soborami, ojcami Kościoła, liturgią i kanonami. Nazywa się je objawieniem bożym przedstawionym za pomocą kreski i barwy, jak w Piśmie Świętym słowem. Kościół prawosławny uznaje je wszystkie za pochodzące od Ducha Świętego oraz nawzajem ze sobą powiązane. Podobnie powiązana jest prawosławna teologia i mistycyzm, miłość Boga i ludzi, a także osobista wiara poszczególnych członków Kościoła i liturgia nabożeństw