default-logo

Wystawa i warsztaty w Muzeum Śląskim

Dnia 21 lutego 2018 r. w ramach realizacji projektu „ Oblicza Dialogu” młodzież klasy I a pod opieką pani profesor Bernadety Michny udała się do Muzeum Śląskiego w Katowicach, aby obejrzeć wystawę „ Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo reformacji na Śląsku”.

            Wystawa związana jest z obchodami Roku Reformacji i akcentuje jej bogatą 500- letnią tradycję na Śląsku. Młodzież miała okazję przypomnieć sobie  i utrwalić pojęcie reformacji oraz historyczny moment ogłoszenia przez Marcina Lutra w 1517 r. w Wittenberdze słynnych 95 tez. Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych przez M. Lutra był handel odpustami praktykowany przez Kościół katolicki. Luter postulował również przetłumaczenie Biblii na język niemiecki oraz odprawianie liturgii w języku niemieckim. Wystąpienie Marcina Lutra spowodowało odłączenie się od władzy papieskiej, a w konsekwencji ekskomunikę autora kontrowersyjnych tez. W Niemczech, a potem w Europie rozpoczyna się ruch, zwany luteranizmem, który dał początek kościołowi augsbursko – ewangelickiemu.

            Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga w 1450 r. doprowadziło do szybkiego rozprzestrzeniania się tez Marcina Lutra, a słynna Biblia Gutenberga wydana w 1455 r. w 165 egzemplarzach szybko stała się jedną z najchętniej czytanych książek w II połowie XV w oraz w wieku XVI.

            Ruch reformacyjny dotarł również na Śląsk. Połączył on działalność religijną z powszechną edukacją, wpłynął na architekturę sakralną oraz muzykę, spopularyzował również druk. O tym przekonała się młodzież, uczestnicząc w niezwykle interesujących warsztatach. Uczniowie otrzymali karty pracy pod hasłem „ Wiek druku – wiek przełomu”. Mieli odpowiedzieć na pytanie : „ Jakie zmiany w życiu człowieka spowodowało wynalezienie druku?”.

Młodzież miała okazję przypomnieć sobie zasługi dla kultury polskiej Mikołaja Reja – protestanckiego teologa, zwanego „ ojcem literatury polskiej”. M. Rej w swoich utworach zawarł szereg wskazówek dotyczących wartości, którymi należy kierować się w życiu. Uczniowie stanęli przed kolejnym zadaniem – musieli przeczytać argumenty pisarza dotyczące pożytku płynącego z czytania książek, a każdy argument musieli zastąpić współczesną polszczyzną.

Następnie młodzież oglądała wystawę książek dotyczących edukacji. Na podstawie własnych obserwacji uczniowie wypisywali przedmioty, których uczono w szkołach doby Reformacji.

Na zakończenie uczniowie zapoznali się z charakterem pisma gotyckiego i za pomocą gęsiego pióra zanurzonego w inkauście zapisywali brzmienie własnego imienia i nazwiska, posługując się pismem gotyckim.

            Wystawa potwierdziła fakt, że religia jest pewnym duchowym odrodzeniem, na którym opierają się inne wątki życia- postawa obywatelska, kultywowanie tradycji, rozwój języków narodowych, edukacja, kultura duchowa i materialna Młodzież miała również okazję zapoznać się z ważnym symbolem protestantyzmu – różą Lutra, podkreślającą pięć zasad tej religii

Tylko Pismo Święte

Tylko wiara

Tylko Chrystus

Tylko łaska

Tylko Bogu chwała