default-logo

Uczestniczyliśmy w wykładzie ” Judaizm – geneza, historia, symbolika”

Dnia 13 kwietnia 2018 r. młodzież naszego liceum uczestniczyła w wykładzie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego pt. „ Judaizm – geneza, historia, symbolika”. Wykład poprowadził ks. dr Dawid Ledwoń. Prelekcja  świetnie wpisuje się w problematykę projektu „ Oblicza dialogu. W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”.

            Judaizm to religia monoteistyczna, jedna z najstarszych na świecie.Kolebką judaizmu jest Bliski Wschód, głównie Mezopotamia, Aram i Kanaan. Religia judaistyczna kształtowała się przez 13 stuleci. Istotną rolę odegrali w judaizmie Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz. Historia związana ze składaniem ofiary Izaaka była starotestamentową zapowiedzią ofiary Jezusa Chrystusa.

            Słowo „judaizm” pochodzi od imienia Judy – jednego z synów Jakuba.

Istotne znaczenie dla narodu żydowskiego miała świątynia w Jerozolimie wybudowana przez króla Salomona na wzgórzu Moria.

            Ważne dla religii judaistycznej są dwa wydarzenia: powołanie przez Boga Abrahama, który stał się„ ojcem narodu wybranego”, a także przymierze Boga z Mojżeszem, regulujące zasady postępowania wobec Boga i bliźnich.

            Od wieków były ważne i są do dnia dzisiejszego święte symbole judaizmu :

  • Menora –siedmioramienny świecznik,pierwotnie wykuty z jednej bryły złota.Trzon i ramiona były przyozdobione kielichami w kształcie kwiatów migdałowych z pąkami i okwieciem. Na trzonie i sześciu ramionach były osadzone lampy.
  • Sześcioramienna gwiazda Dawida składająca się z dwóch nałożonych na siebie trójkątów. Jest to symbol narodu żydowskiego.

 Podział judaizmu :

  • Judaizm biblijny – najważniejszy, kształtował się do roku 70 po Chr.
  • Judaizm rabiniczny – kształtował się do XVIII wieku
  • Judaizm nowożytny – kształtował się od XVIII do początku XX wieku
  • Judaizm współczesny – dzieli się na : ortodoksyjny, liberalny i konserwatywny

W 135 r. Jerozolima została przebudowana, żeby po narodzie żydowskim nie został żaden ślad.

Naród żydowski przetrwał, podobnie jak jego religia i kultura. Było to możliwe dzięki uświadomieniu sobie przez Żydów przynależności etnicznej, ich kultury oraz posługiwaniu się językiem hebrajskim, który jest językiem wiodącym.

            W kulturze judaistycznej ważna jest symbolika, zwłaszcza na cmentarzach i nagrobkach :

  • Gwiazda, świece zgaszone na nagrobku – nagrobek kobiecy
  • Tora na nagrobku – nagrobek kapłana lub przełożonego wspólnoty
  • Złożone ręce na nagrobku – symbol przynależności do rodu kapłańskiego

 

  •