default-logo

Podsumowanie realizacji V edycji projektu „ Oblicza Dialogu” pod hasłem „ W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”.

Dnia 22 maja 2018 r. na lekcjach języka polskiego w klasie I a oraz II a pani mgr Bernadeta Michna dokonała podsumowania V edycji projektu „ Oblicza Dialogu” pod hasłem „ W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”.
Młodzież obejrzała przygotowaną przez panią Bernadetę Michnę prezentację podsumowującą oraz miała okazję zaprezentować przed kolegami własne działania, zwłaszcza wykonane prezentacje multimedialne w ramach projektu.

Rezultaty realizacji projektu :
1. Zapoznanie młodzieży z różnymi religiami, kulturami .
2. Dostrzeżenie przez młodzież wspólnych płaszczyzn porozumienia religijnego i kulturowego ( katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, judaizm, islam, buddyzm).
3. Dostrzeganie przez młodzież różnorodnej symboliki w sferze sacrum związanej z wieloma religiami i kulturami. – np. symbolika dobra i zła( Bóg, anioł, szatan), symbolika ryby, symbolika krzyża, symbolika świętych postaci, półksiężyc, gwiazda, menora.
4. Wykształcenie wśród młodych ludzi umiejętności gromadzeni i selekcjonowania materiału potrzebnego do wykonania prezentacji multimedialnych.
5. Umiejętność właściwego korzystania z wykładu, prelekcji, warsztatów.
6. Ukształtowanie wśród młodzieży postawy szacunku i tolerancji wobec innych wyznań i kultur poprzez aktywne uczestnictwo w wykładach, wycieczkach, warsztatach związanych z religią katolicką, prawosławną, protestancką, judaistyczną.

W sferze sacrum prezentacja