default-logo

Inauguracja współpracy z eSports Association

W środę tj 6 czerwca 2018 r. V Liceum Ogólnokształcące im Władysława Broniewskiego nawiązało trwałą współpracę ze Stowarzyszeniem Sportów Elektronicznych. Zakres porozumienia dotyczy przede wszystkim zorganizowania i prowadzenia zajęć z zakresu sportu elektronicznego, jako uzupełnienie oferty profilu informatycznego w szkole.

Zajęcia będą prowadzone od września tego roku, w formie zajęć interdyscyplinarnych. Stowarzyszenie na bazie swojej wiedzy, zasobów ludzkich oraz projektów zewnętrznych wzbogaci ofertę szkoły o:
– cykliczne zajęcia z praktyki gry, w takich dyscyplinach jak League of Legends, Counter-Strike: GO, prowadzone przez instruktorów z ukończonym kursem pedagogicznym,
– cykliczne zajęcia z psychologiem, przede wszystkim w zakresie budowania kompetencji społecznych,
– nawiązania współpracy ze szkołami partnerskimi dla SSE – z Norwegii i Szwecji,
– możliwość uczestnictwa w zewnętrznych projektach stowarzyszenia, jak warsztaty ze sztuki audiowizualnej, nowych mediów i technologii, a także w formie wolontariatu w bieżącej pracy SSE.

Podpisane porozumienie zawiera następujące cele:
1. Organizacja wydarzeń esportowych przeznaczonych dla młodzieży na terenie szkoły i jej najbliższego otoczenia,
2. Szkolenie i współzawodnictwo esportowe,
3. Promowanie odpowiedzialnego i efektywnego korzystania z gier komputerowych i uprawiania sportu elektronicznego,
4. Zwiększenie kompetencji zawodowych młodych ludzi przez ich pasje związane z sektorem gier wideo.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice: Pan Prezydent Marcin Krupa oraz Pan Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Sławomir Witek, Pani Dyrektor szkoły Joanna Mrugacz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych: Pani Kamila Wrona, Pan Adam Cichy oraz Prezes Łukasz Trybuś.

W uroczystej inauguracji współpracy VLO z Stowarzyszeniem Sportów Elektronicznych udział wzięli także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach.