default-logo

Stypendia szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2018r. Rozporządzenia Rady Ministrów dot. kryterium dochodowego, zmienia się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego z 514zł netto na 528zł netto oraz wydłuża się termin składania wniosków do 17.09.2018r.
Wnioski można składać w pokoju pedagoga szkolnego, w godzinach jego pracy.
Poniedziałek 10.00 – 14.00
Środa 13.00 – 16.00
Piątek 9.00 – 12.00

zalacznik nr 8 zaswiadczenie

zalacznik nr 6 oswiadczenie ogolne

Wniosek stypendia 2018_2019

Zalacznik nr 1 UPOWAZNIENIE

zalacznik nr 6A oswiadczenie prace dorywcze i pup