default-logo

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego

Katowice, dn. 08.10.2018 r.

 

Informacja nr 1/2018

 

o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Katowicach

 

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego, który zgodnie z Zarządzeniem nr 1860/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 marca 2018r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz zgodnie z Regulaminem wewnętrznym, zagospodaruje poprzez:

  • nieodpłatnie przekazanie innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice,
  • likwidację przez utylizację, w przypadku braku chętnych do nieodpłatnego przekazania, najmu sprzedaży lub darowizny.

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa sprzętu Opis Nr inw. Rok zakupu Oszacowana wartość
1. Zasilacz UPS PW 4105 Zużyte akumulatory. Niesprawny. s. 40 6/I 2007 Wartość złomu elektronicznego
2. Słuchawki 14 szt. Uszkodzone przewody. Zużyte osłony. Połamane elementy. s. 40 2/III 2012 9,52 zł
3. Stanowisko nr 16 – komputer stacjonarny. Sprzęt przestarzały. s. 40 1/IV 1999 Wartość złomu elektronicznego
4. Drukarka Samsung ML-2571 – 2 szt. Uszkodzone podajniki papieru i zużyty fuser. s.40/st.1/poz. 2, bib CM 2007 Wartość złomu elektronicznego
5. Komputer stacjonarny z monitorem CRT Sprzęt przestarzały. Dz. III k-to 10z/3 s. 39 2005 Wartość złomu elektronicznego
6. Głośniki Genius SP-HF1800A Uszkodzony wzmacniacz. Dz. III k-to 5/50 2010 4,00 zł
7. Komputer stacjonarny z monitorem CRT – 3 zestawy Sprzęt przestarzały. Poz. 11+12, 10, 13, 2004 Wartość złomu elektronicznego
8. Drukarka HP F2280 Sprzęt przestarzały. Uszkodzone rolki i podajnik papieru. Dz. III k-to 10z/2 2003 Wartość złomu elektronicznego
9. Laptop HP – notebook Sprzęt przestarzały. Poz 6 2006 Wartość złomu elektronicznego
10. Głośniki EnCore – 2 szt. Niedziałający, przestarzały sprzęt.   2003 Wartość złomu elektronicznego
11. Komputer stacjonarny z monitorem CRT  Sprzęt przestarzały. Gab. Dyr. Środki trwałe. s. 32 2002 Wartość złomu elektronicznego
12. Telewizor Thomson Telewizor kineskopowy – sprzęt przestarzały. Dz. III k-to 5 poz. 18 2000 Wartość złomu elektronicznego
13. Telewizor Funai Telewizor kineskopowy – sprzęt przestarzały. Dz. III k-to 5/4 1993 Wartość złomu elektronicznego
14. Telewizor Lexus Telewizor kineskopowy – sprzęt przestarzały. Dz. III k-to 5/8 1995 Wartość złomu elektronicznego
15. Magnetowid Daewod Sprzęt przestarzały. Dz. III k-to 5/7 1995 Wartość złomu elektronicznego
16. Telewizor Samsung Telewizor kineskopowy – sprzęt przestarzały. Dz. III k-to 5/13 1997 Wartość złomu elektronicznego
17. Magnetowid Daewod Sprzęt przestarzały. Dz. III k-to 5/12 1997 Wartość złomu elektronicznego
18. Telewizor Thomson Telewizor kineskopowy – sprzęt przestarzały. Dz. III k-to 5/18 2000 Wartość złomu elektronicznego
19. Magnetowid Samsung Sprzęt przestarzały. Dz. III k-to 5/16 2000 Wartość złomu elektronicznego
20. Magnetofon + 25 słuchawek. Sprzęt przestarzały, niesprawny. Dz. III k-to 5/31 1996 Wartość złomu elektronicznego
21. Niszczarka Fellowes Uszkodzona. Dz. III k-to 6/3 2000 Wartość złomu elektronicznego
22. Ekran stacjonarny Uszkodzony i zabrudzony. Dz. III k-to 6/16 2008 Wartość złomu elektronicznego
23. Fotel Uszkodzony. Dz. VI/A k-to 3/1 1996 Bezwartościowy
24. Fotel Uszkodzony. Dz. VI/A k-to 3/2 1999 Bezwartościowy
25. Faks Uszkodzony. Dz. VI/B k-to 26/4 1998 Wartość złomu elektronicznego
26. Telefon bezprzewodowy Uszkodzony. Dz. VI/B k-to 26/9 2010 1,59 zł
27. Świetlówki nasufitowe Zdemontowane i przestarzałe, zabrudzone. Dz. VI/B k-to 28/1 1999 Wartość złomu elektronicznego
28. Świetlówki nasufitowe Zdemontowane i przestarzałe, zabrudzone. Dz. VI/B k-to 28/2 1999 Wartość złomu elektronicznego
29. Zegar szkolny Z-3 Uszkodzony Dz. VI/B k-to 40/2 2005 Wartość złomu elektronicznego
30. Żaluzje pionowe Pozrywane zaczepy Dz. VI/C k-to 48/5 1999 Bezwartościowy
31. Podcinarka elektryczna Uszkodzona. Dz. VI/D k-to 61/I 1999 Wartość złomu elektronicznego
32. Drabina wolnostojąca Połamane i powyginane szczebelki. Dz. VI/D k-to 54/I 1996 Bezwartościowy
33. Tablet Kianofly 10.1 Uszkodzony. Dz. III k-to 10z/27 2014 24,45 zł.
34. Projektor Epson H370B Uszkodzona lampa i układ chłodzenia. Dz. III k-to 10 poz 12 2010 46,00 zł.

 

 

Uzasadnienie:

Sprzęt nie jest i nie będzie mógł być wykorzystany do realizacji zadań statutowych VLO, gdyż całkowicie stracił wartość użytkową, ponadto sprzęt nie nadaje się i nie współpracuje z obecnie posiadanym sprzętem w szkole, sprzęt nie spełnia norm bezpieczeństwa. Dostosowanie sprzętu i jego modernizacja jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. Sprzęt posiada wady i uszkodzenia których naprawa jest nieopłacalna, ponadto sprzęt jest przestarzały i jego użytkowanie zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

Została wykonana ekspertyza techniczna w/w sprzętu elektronicznego.

W załączeniu wniosek o przekazanie dla chętnych jednostek Miasta Katowice:

wniosek_przekazanie_darowizna