default-logo

Uczestniczymy w koncercie w NOSPR

W tym roku szkolnym cykl koncertów NOSPR rozpoczął się imprezą zatytułowaną „Polska w muzyce cudzoziemców”. Zaproszeni uczniowie mieli okazję posłuchać utworów Johanna Sebastiana Bacha, Domenico Scar- lattiego , Carla Marii Webera, Siergieja Lapunowa, Edwarda Elgara oraz Piotra Czajkowskiego. Orkiestrę poprowadził dyrygent František Macek. Przedstawione dzieła łączył motyw Polski.