default-logo

Wykład ” Drogi Zofii Kossak- Szczuckiej do wolności” na UŚ

W dniu 28 listopada br. w ramach Wszechnicy Górnośląskiej uczestniczyliśmy na Uniwersytecie Śląskim w wykładzie „Drogi Zofii Kossak-Szczuckiej do wolności”. Pani profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz mówiła o uwikłaniu indywidualnej biografii pisarki w historię dziejów, w tym Śląska. Prof. Heska-Kwaśniewicz zachęcała do odkrywania na nowo książek Zofii Kossak-Szczuckiej, które pod względem treści i formy dorównują, zdaniem wykładowczyni, twórczości Henryka Sienkiewicza.