default-logo

!UWAGA! – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Ze względu na duże zainteresowanie nauką w naszej Piątce, Urząd Miasta Katowice, zwiększył ilość oddziałów, z planowanych 3 do 4 po SP i GIM.?

Obecnie prowadzimy nabór uzupełniający. Zapraszamy do składania podań i dokumentów w sekretariacie szkoły od 8:00 do 15:00.

Mamy miejsca zwłaszcza w klasach:
– PO SP: 1pa – humanistyczna, 1pd – lingwistyczna,
– PO GIM: 1ga – humanistyczna, 1gd – lingwistyczna – uwaga – w klasach pierwszych dla absolwentów gimnazjów ostateczny wybór rozszerzeń następuje w klasie drugiej. Przez pierwszy rok wszystkie klasy trzyletniego Liceum uczą się tego samego, a w klasie drugiej i trzeciej rozszerzenia mogą odbywać się międzyoddziałowo.