default-logo

Warsztaty pierwszej pomocy

10 września w siedzibie Hufca ZHP Katowice reprezentacja klas I miała możliwość udziału w warsztatach pierwszej pomocy prowadzonych przez instruktora harcerskiego Tomasza Kowalskiego. W czasie warsztatów uczniowie doskonalili umiejętności oceny stanu poszkodowanego , pomoc osobie nieprzytomnej oraz resuscytację. Najważniejszym elementem zajęć były praktyczne ćwiczenia resuscytacji z użyciem defibrylatora.