default-logo

Świat stoi przed nami otworem!

W ramach współpracy naszej szkoły z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Katowice dnia 9.09.2013 przedstawiciele w/w ośrodka przeprowadzili 3-godzinne warsztaty –
Lekcje europejskie „Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej”.
Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się, jakie unijne programy skierowane są specjalnie dla nich oraz w jaki sposób można z nich korzystać. Tematyka tych zajęć obejmowała takie programy : Comenius, Erasmus, i Młodzież w Działaniu.
W warsztatach uczestniczyły 3 klasy.

W październiku spotkamy się z naszymi gośćmi po raz kolejny.

004