default-logo

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Droga społeczności VLO!

informujemy, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W tym okresie obowiązują następujące zasady organizacyjne:

  • zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie,
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół,
  • nauczyciele mogą przygotować  materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, wszelkie informacje o materiałach i zadaniach do wykonania zostaną przesłane przez dziennik elektroniczny,
  • obowiązkiem ucznia jest codzienne, najlepiej rano i po południu, zalogowanie się do dziennika elektronicznego i sprawdzanie wiadomości, oraz systematyczne wykonywanie poleceń nauczycieli,
  • praca uczniów w domu, i jej systematyczność może podlegać ocenie,
  • jakiekolwiek problemy z logowaniem do dziennika elektronicznego muszą być natychmiast zgłoszone do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły, brak możliwości zalogowania się do systemu, nie wynikający z przyczyn technicznych,  nie będzie uwzględniany przy ustalaniu oceny.

Adres naszego dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/katowice

Drodzy uczniowie, okres zawieszenia zajęć dydaktycznych, nie jest okresem zawieszenia nauki. Zatem sugerujemy aby Wasza samodzielna praca była systematyczna. Zgodnie z zaleceniami MEN przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki, odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytajcie ulubione książki, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijajcie kompetencje. Możecie skorzystać przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów które mogą być przesłane przez nauczycieli.

Drodzy rodzice, prosimy o egzekwowanie od młodzieży obowiązku samodzielnej nauki. Zgodnie z zaleceniami MEN prosimy o rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, oraz o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły oraz nauczycieli w dzienniku elektronicznym.