default-logo

Oświadczenie

                                                                       Katowice, dnia 21.04.2020 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

w Katowicach

ul. Spółdzielczości 21

40-642 Katowice

OŚWIADCZENIE

W obliczu upublicznionych, a także płynących bezpośrednio na adres szkoły informacji dotyczących zachowania naszego ucznia Jakuba Kulozika informuję, że cała społeczność szkolna zdecydowanie sprzeciwia się tego typu wypowiedziom.

Szkoła nie akceptuje żadnej agresji, zwłaszcza wobec drugiego człowieka. Wręcz przeciwnie, uczymy w niej  tolerancji i etycznych postaw. Negujemy wszelką przemoc i nietolerancję. Kładziemy nacisk na respektowanie norm społecznych i odpowiedzialność za własne czyny.

Uczeń w procesie edukacyjnym  ma prawo do popełniania błędów. W takich kategoriach chciałbym ocenić zaistniałe postępowanie Jakuba. Popełnił błąd, za który przyszło mu zapłacić. Rozumiejąc sytuację swojego zachowania, zrezygnował z pełnienia funkcji radnego w Młodzieżowej Radzie Miasta Katowice. Mam nadzieję, że wyciągnie wnioski z lekcji, której wszyscy byliśmy świadkami.

Sławomir Jarzyna

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach