default-logo

Komunikat dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż w opinii z dnia 20 maja 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas od I-III w szkołach podstawowych w Katowicach.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zawieszam zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia rewalidacyjne odbywające się na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 oraz zajęcia rewalidacyjne  na terenie V Liceum Ogólnokształcącego do dnia 29 maja 2020 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

Sławomir Jarzyna