default-logo

SUKCES ANI W KONKURSIE O POWSTANIACH ŚLĄSKICH

Nasza uczennica Anna Germasińska zajęła III miejsce w drugim etapie Konkursu: „100 rocznica III Powstania Śląskiego”, organizowanym przez Panteon Górnośląski w Katowicach. Gratulujemy !!!

Uczennica zaprezentowała postać Emila Wilczka, cichego bohatera naszej dzielnicy. Poniżej prezentujemy jedyne zachowane zdjęcie Pana Emila, dawną tablicę pamiątkową ku Jego czci . Spoczywa on w zbiorowej mogile na cmentarzu w Mikołowie przy Bazylice św. Wojciecha . Do dnia dzisiejszego nie wyryto na nagrobku Jego nazwiska i imienia.

My pamiętamy…