default-logo

STYPENDIUM SZKOLNE

Informacja na temat stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

W terminie do 15 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w sekretariacie szkoły.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice w przypadku, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej 528,00 zł netto na jedną osobę w rodzinie, a od 1 stycznia 2021r. kwoty 600,00 zł. Do 15 września przyjmowane są również wnioski osób o dochodzie do 600,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Wszelkich informacji na temat stypendium szkolnego udziela psycholog szkolny Gabriela Stoch w godzinach swojej pracy tel. 32 202 83 54

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły.