default-logo

KATOWICKI DIAMENT EDUKACYJNY –

17 maja br. Prezydent Miasta Katowice podjął zarządzenie nr 2397/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów ,,Katowicki Diament Edukacyjny”. 

Nowa nagroda zastępuje dotychczasowy Miejski Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”.  

Uczniowie za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymają już stypendium ,,Prymus”, natomiast będą mogli ubiegać się o przyznanie przez Prezydenta Miasta Katowice nagrody pod nazwą ,,Katowicki Diament Edukacyjny”. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić: pełnoletni uczeń, rodzic niepełnoletniego ucznia, samorząd uczniowski, rada pedagogiczna, rada rodziców, dyrektor szkoły/ dyrektor zespołu, dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego. Wnioski należy składać w macierzystej szkole do 15 lipca 2022 r. 

Regulamin akcji