default-logo

EUROPA bliżej nas – my bliżej Europy!

W dniu 9 października 2013 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty w ramach współpracy z Europe Direct i Fundacją Viribus Unitis w Katowicach. Tematyka zajęć, w których uczestniczyli uczniowie klasy I A i III B, dotyczyła Europejskiego Roku Obywatelstwa 2013 oraz Praw obywateli Unii Europejskiej.

Zajęcia warsztatowe 3Zaj ecia warsztatowe 2