default-logo

W Liceum istnieje możliwość wyboru i realizacji przedmiotów na poziomie rozszerzonym między oddziałami.

Każdy uczeń może wybrać 3 przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym spośród: j. polski, historia, biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, informatyka, j. angielski, j. niemiecki/j. włoski, wos

 

REGULAMIN NABORU 2018/2019

 
W roku szkolnym 2018/19 planujemy otwarcie 4 klas:

Klasa humanistyczna

 z elementami dziennikarstwa i prawa

pod patronatem

 • Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Instytutu Filozofii UŚ

skierowana do osób o zainteresowaniach humanistycznych, pasjonujących się dziennikarstwem i współczesnymi mediami oraz prawem i administracją

W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia:

 • 2 przedmioty do wyboru: polski, historia, wos
 • 1 przedmiot do wyboru: j. angielski, j. niemiecki

 

Klasa przyrodnicza
 z elementami kosmetologii, dietetyki, ratownictwa medycznego

 pod patronatem

 • Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
 • Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej

skierowana do osób pasjonujących się zdrowym trybem życia oraz zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu opieki medycznej

W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia:

 • 2 przedmioty do wyboru: biologia, chemia, geografia
 • 1 przedmiot do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, wos

Klasa matematyczno – informatyczna
 z elementami e-sportulogistyki i spedycji

pod patronatem

 • Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Wyższej Szkoły Technicznej
 • Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

 stworzona dla osób interesujących się  nowoczesnymi technikami informacyjnymi, tworzeniem gier komputerowych oraz  funkcjonowaniem handlu i transportu europejskiego.

 W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia:

 • 2 przedmioty do wyboru: informatyka, matematyka, fizyka, geografia
 • 1 przedmiot do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, wos

 

Klasa językowa z elementami języka biznesu
lub języka obcego w społeczeństwie informacyjnym

pod patronatem

 • Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Nauka w tej klasie jest propozycją dla osób zainteresowanych nauką języków obcych oraz ich praktycznym wykorzystaniem w przyszłości.

 W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia:

 • j. angielski
 • 1 przedmiot do wyboru spośród: j. niemiecki, j. włoski
 • 1 przedmiot do wyboru spośród: j. polski, historia, wos, biologia, chemia, informatyka, matematyka, fizyka, geografia