default-logo

W Liceum istnieje możliwość wyboru i realizacji przedmiotów na poziomie rozszerzonym między oddziałami.

Każdy uczeń może wybrać 3 przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym spośród: j. polski, historia, biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, informatyka, j. angielski, j. niemiecki/j. włoski, wos

 

REGULAMIN NABORU 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/19 planujemy otwarcie 3 klas:

 

Klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa i prawa lub elementami języka biznesu i języka obcego w społeczeństwie informacyjnym

pod patronatem

 • Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Instytutu Filozofii UŚ
 • Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

skierowana do osób o zainteresowaniach humanistycznych, pasjonujących się dziennikarstwem i współczesnymi mediami oraz prawem i administracją, a także jest propozycją dla osób zainteresowanych nauką języków obcych oraz ich praktycznym wykorzystaniem w przyszłości.

W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia:

 • 3 przedmioty do wyboru: polski, historia, wos,  j. angielski, biologia, chemia, informatyka, matematyka, fizyka, geografia,  j. włoski, j. niemiecki 

 

Klasa przyrodnicza
 z elementami kosmetologii, dietetyki, ratownictwa medycznego

 pod patronatem

 • Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
 • Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej

skierowana do osób pasjonujących się zdrowym trybem życia oraz zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu opieki medycznej

W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia:

 • 2 przedmioty do wyboru: biologia, chemia, geografia
 • 1 przedmiot do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, wos

Klasa matematyczno – informatyczna
 z elementami e-sportulogistyki i spedycji

pod patronatem

 • Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Wyższej Szkoły Technicznej
 • Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

 stworzona dla osób interesujących się  nowoczesnymi technikami informacyjnymi, tworzeniem gier komputerowych oraz  funkcjonowaniem handlu i transportu europejskiego.

 W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia:

 • 2 przedmioty do wyboru: informatyka, matematyka, fizyka, geografia
 • 1 przedmiot do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, wos