default-logo
 • Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  Lp. Wydarzenie Termin
  1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
  2 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2021 r.
  3 Koniec I półrocza 30 stycznia 2022 r.
  4 Ferie zimowe 14 – 27.02.2022r.
  5 Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19.04.2022 r.
  6 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 29 kwietnia 2022 r.
  7 Egzamin maturalny w sesji wiosennej 4 – 6.05. 2022 r.
  8 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie egzaminu maturalnego – sesja wiosenna 4, 5, 6 maja 2022 r.
  9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
  10 Ferie letnie 27.06 – 31.08                     2022 r.
  11 Dni wolne (dodatkowo) 15.10.21; 12.11.21; 7.01.22; 2.05.22; 17.06.22; 23.06.22

   

 • Terminarz oceniania  w roku szkolnym 2021/2022

  Lp. Data Klasy Zakres
   1. 20.01.2022 I – III – termin wystawienia ocen za I półrocze
   2. 24.01.2022 I -III – konferencja klasyfikacyjna
   3.  28.03.2022 III po gim. – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest wstępną przewidywaną ocena i może ulec zmianie
   4.  21.04.2022 III po gim. – termin wystawiania ocen rocznych
   5. 25.04.2022 III po gim. – konferencja klasyfikacyjna
   6.  23.05.2022 I, II, III – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest jedynie wstępną przewidywaną oceną i może ulec zmianie
   7.  13.06.2022 I, II, III – termin wystawienia ocen rocznych
   8. 20.06.2022 I, II, III – konferencja klasyfikacyjna
         
         
         

   

 • Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

  Data Forma Klasy Zakres
  13.09.2021 zebranie godz. 18.00 III po gim.  – zapoznanie z regulaminem matur – sala gimnastyczna
  13.09.2021 zebranie godz. 18.00 I – III po podstawówce – kalendarz i organizacja roku szkolnego 2021/2022; wybór trójek klasowych
  13.12.2021 konsultacje godz. 18.00 I – III – informacja o wynikach nauczania i frekwencji
  31.01.2022 zebranie godz. 18.00 I – III – zapoznanie z wynikami za I semestr – analiza wyników nauczania i frekwencji – analiza pracy w I semestrze i wnioski do pracy w II semestrze
   28.03.2022 zebranie i konsultacje godz. 18.00 I – III – informacja o przewidywanych ocenach rocznych klasy III po gimnazjum; informacja o wynikach nauczania i frekwencji dla reszty uczniów
  23.05.2022 zebranie godz. 18.00 I – III informacja o przewidywanych ocenach rocznych