default-logo
 • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

  Lp. Wydarzenie Termin
  1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
  2 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2022 r.
  3 Koniec I półrocza 15 stycznia 2023 r.
  4 Ferie zimowe 16 – 29.01.2023r.
  5 Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11.04.2023 r.
  6 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 28 kwietnia 2023 r.
  7 Egzamin maturalny w sesji wiosennej 4, 5, 8.05. 2023 r.
  8 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie egzaminu maturalnego – sesja wiosenna 4, 5, 8 maja 2023 r.
  9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
  10 Ferie letnie 26.06 – 31.08.2023 r.
  11 Dni wolne (dodatkowo) 31.10.22; 02.05.23; 09.06.23; 22.06.23

   

 • Terminarz oceniania  w roku szkolnym 2022/2023

  Lp. Data Klasy Zakres
   1. 03.01.2023 I – IV – termin wystawienia ocen za I półrocze
   2. 09.01.2023 I -IV – konferencja klasyfikacyjna
   3.  27.03.2023    IV – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest wstępną przewidywaną oceną i może ulec zmianie
   4.  21.04.2023    IV – termin wystawiania ocen rocznych
   5. 24.04.2023    IV – konferencja klasyfikacyjna
   6.  29.05.2023 I, II, III – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest jedynie wstępną przewidywaną oceną i może ulec zmianie
   7.  13.06.2023 I, II, III – termin wystawienia ocen rocznych
   8. 12.06.2023 I, II, III – konferencja klasyfikacyjna
         
         
         

   

 • Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

  Data Forma Klasy Zakres
  12.09.2022 zebranie godz. 17.30         IV  – zapoznanie z regulaminem matur – sala gimnastyczna
  12.09.2022 zebranie godz. 18.00 I – III  – kalendarz i organizacja roku szkolnego 2022/2023; wybór trójek klasowych
  12.12.2022 konsultacje godz. 18.00 I – IV – informacja o zagrożeniach i przewidywanych ocenach półrocznych
  09.01.2023 zebranie godz. 18.00 I – IV – zapoznanie z wynikami za I półrocze- analiza wyników nauczania i frekwencji – analiza pracy w I semestrze i wnioski do pracy w II półroczu
   27.03.2023 zebranie i konsultacje godz. 18.00 I – IV – informacja o przewidywanych ocenach rocznych klas IV; informacja o wynikach nauczania i frekwencji dla reszty uczniów
  29.05.2023 zebranie godz. 18.00 I – III informacja o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych