default-logo
 • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  Lp. Wydarzenie Termin
  1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
  2 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 3.01.2021 r.
  3 Koniec I półrocza 29 stycznia 2021 r.
  4 Ferie zimowe 4.01 – 17.01.2021r.
  5 Wiosenna przerwa świąteczna 1.04 – 6.04.2021 r.
  6 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 30 kwietnia 2021 r.
  7 Egzamin maturalny w sesji wiosennej od 4 maja 2021 r.
  8 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie egzaminu maturalnego – sesja wiosenna 4, 5, 6 maja 2021 r.
  9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
  10 Ferie letnie 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
  11 Dni wolne (dodatkowo) 2.11; 4-5.01; 4.06; 24.06
 • Terminarz oceniania  w roku szkolnym 2020/2021

  Lp. Data Klasy Zakres
   1. 22.01.2021 I – III – termin wystawienia ocen za I półrocze
   2. 27.01.2021 I -III – konferencja klasyfikacyjna
   3.  26.03.2021 III – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest wstępną przewidywaną ocena i może ulec zmianie
   4.  21.04.2021 III – termin wystawiania ocen rocznych
   5. 26.04.2021 III – konferencja klasyfikacyjna
   6.  21.05.2021 I i II – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest jedynie wstępną przewidywaną oceną i może ulec zmianie
   7.  16.06.2021 I i II – termin wystawienia ocen rocznych
   8. 21.06.2021 I i II – konferencja klasyfikacyjna
         
         
         
 • Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

  Data Forma Klasy Zakres
  7.09.2020 zebranie godz. 17.30 III  – zapoznanie z regulaminem matur – sala gimnastyczna
  7.09.2020 zebranie godz. 18.00 I – III – kalendarz i organizacja roku szkolnego 2020/2021; wybór trójek klasowych
    zebranie godz. 18.00 I – III – zapoznanie z wynikami za I semestr – analiza wyników nauczania i frekwencji – analiza pracy w I semestrze i wnioski do pracy w II semestrze
  29.03.2021 zebranie godz. 18.00 III – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
   24.05.2021 zebranie godz. 18.00 I i II – informacja o przewidywanych ocenach rocznych