default-logo
 • Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  Lp. Wydarzenie Termin
  1 Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
  2 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r. – 1 stycznia 2018 r.
  3 Zakończenie I semestru 12 stycznia 2018 r.
  4 Ferie zimowe 29.01-11.02.2018r. r.
  5 Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04 2018 r.
  6 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 27 kwietnia 2018 r.
  7 Egzamin maturalny w sesji wiosennej od 4 maja 2018 r.
  8 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie egzaminu maturalnego – sesja wiosenna 4, 7, 8 maja 2018 r.
  9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
  10 Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
  11 Dni wolne (dodatkowo) 30.04, 02.05, 01.06
 • Terminarz oceniania  w roku szkolnym 2017/2018

  Lp. Data Klasy Zakres
   1. 3.01.2018 I – III – termin wystawienia ocen za I semestr
   2. 8.01.2018 I -III – konferencja klasyfikacyjna
   3.  23.03.2018 III – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest wstępną przewidywaną ocena i może ulec zmianie
   4.  17.04.2018 III – termin wystawiania ocen rocznych
   5. 23.04.2018 III – konferencja klasyfikacyjna
   6.  18.05.2018 I i II – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest jedynie wstępną przewidywaną oceną i może ulec zmianie
   7.  12.06.2018 I i II – termin wystawienia ocen rocznych
   8. 18.06.2018 I i II – konferencja klasyfikacyjna
         
         
         
 • Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

  Data Forma Klasy Zakres
  11.09.2017 zebranie godz. 17.30 I – przedstawienie informacji o szkole, zapoznanie z obowiązującymi regulaminami
  11.09.2017 zebranie godz. 18.00 III – zapoznanie z regulaminem matur
  11.09.2017 godz. 17.00 II i III – przypomnienie najważniejszych § ze Statutu Szkoły
  11.09.2017 godz. 18.00 I – zapoznanie z planem pracy na rok szkolny 2015/2016- informacja przewodniczącego Rady Rodziców- organizacja życia klasy- organizacja roku szkolnego i terminarz spotkań
   13.11.2017 konsultacje godz. 18.00 I-III – informacje o ocenach cząstkowych i frekwencji
   11.01.2018 wywiadówka semestralna godz. 18.00 I-III – zapoznanie z wynikami za I semestr – analiza wyników nauczania i frekwencji – analiza pracy w I semestrze i wnioski do pracy w II semestrze
   26.03.2018 konsultacje godz. 18.00 I-II  – informacja o ocenach cząstkowych i frekwencji
   26.03.2018 zebranie godz 18.00 III – zebranie – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
  27.04.2018 zakończenie zajęć w klasie III III  
   21.05.2018 zebranie godz. 18.00 I i II – informacja o przewidywanych ocenach rocznych