default-logo
 • Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

  Lp. Wydarzenie Termin
  1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
  2 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r. – 1 stycznia 2017 r.
  3 Zakończenie I semestru 13 stycznia 2017 r.
  4 Ferie zimowe 16 – 27 stycznia 2017 r.
  5 Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
  6 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 28 kwietnia 2017 r.
  7 Egzamin maturalny w sesji wiosennej od 4 maja 2017 r.
  8 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie egzaminu maturalnego – sesja wiosenna 4, 5, 8 maja 2017 r.
  9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
  10 Ferie 26 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
  11 Dni wolne (dodatkowo) 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 16 czerwca 2017 r.
 • Terminarz oceniania  w roku szkolnym 2016/2017

  Lp. Data Klasy Zakres
   1. 3.01.2017 I – III – termin wystawienia ocen za I semestr
   2. 9.01.2017 I -III – konferencja klasyfikacyjna
   3. III – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest wstępną przewidywaną ocena i może ulec zmianie
   4. III – termin wystawiania ocen rocznych
   5. 24.04.2017 III – konferencja klasyfikacyjna
   6. I i II – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest jedynie wstępną przewidywaną oceną i może ulec zmianie
   7. I i II – termin wystawienia ocen rocznych
   8. 19.06.2017 I i II – konferencja klasyfikacyjna
 • Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

  Data Forma Klasy Zakres
  5.09.2016 zebranie godz. 17.30 I – przedstawienie informacji o szkole, zapoznanie z obowiązującymi regulaminami
  5.09.2016 zebranie godz. 18.00 III – zapoznanie z regulaminem matur
  5.09.2016 godz. 18.00 II i III – przypomnienie najważniejszych § ze Statutu Szkoły
  5.09.2016 godz. 18.00 I – zapoznanie z planem pracy na rok szkolny 2015/2016- informacja przewodniczącego Rady Rodziców- organizacja życia klasy- organizacja roku szkolnego i terminarz spotkań
   14.11.2016 konsultacje godz. 18.00 I-III – informacje o ocenach cząstkowych i frekwencji
   12.01.2017 wywiadówka semestralna godz. 18.00 I-III – zapoznanie z wynikami za I semestr – analiza wyników nauczania i frekwencji – analiza pracy w I semestrze i wnioski do pracy w II semestrze
   20.03.2017 konsultacje godz. 18.00 I-II  – informacja o ocenach cząstkowych i frekwencji
   20.03.2017 zebranie godz 18.00 III – zebranie – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
  28.04.2017 zakończenie zajęć w klasie III III
   22.05.2017 zebranie godz. 18.00 I i II – informacja o przewidywanych ocenach rocznych