default-logo
 • Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  Lp. Wydarzenie Termin
  1 Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
  2 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2019 r.
  3 Zakończenie I semestru 11 stycznia 2019 r.
  4 Ferie zimowe 11.02-24.02.2019r. r.
  5 Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019 r.
  6 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 26 kwietnia 2019 r.
  7 Egzamin maturalny w sesji wiosennej od 4 maja 2019 r.
  8 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie egzaminu maturalnego – sesja wiosenna 6, 7, 8 maja 2019 r.
  9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
  10 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
  11 Dni wolne (dodatkowo) 02.11; 02.01; 29 i 30.04; 02.05; 
 • Terminarz oceniania  w roku szkolnym 2018/2019

  Lp. Data Klasy Zakres
   1. 3.01.2019 I – III – termin wystawienia ocen za I semestr
   2. 7.01.2019 I -III – konferencja klasyfikacyjna
   3.  22.03.2019 III – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest wstępną przewidywaną ocena i może ulec zmianie
   4.  15.04.2019 III – termin wystawiania ocen rocznych
   5. 24.04.2019 III – konferencja klasyfikacyjna
   6.  17.05.2019 I i II – termin podania uczniom informacji o przewidywanych ocenach rocznych; ocena ta jest jedynie wstępną przewidywaną oceną i może ulec zmianie
   7.  11.06.2019 I i II – termin wystawienia ocen rocznych
   8. 17.06.2019 I i II – konferencja klasyfikacyjna
         
         
         
 • Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

  Data Forma Klasy Zakres
  10.09.2018 zebranie godz. 17.30 I – przedstawienie informacji o szkole, zapoznanie z obowiązującymi regulaminami
  10.09.2018 zebranie godz. 18.00 III – zapoznanie z regulaminem matur
  10.09.2018 godz. 17.00 II i III – przypomnienie najważniejszych § ze Statutu Szkoły
  10.09.2018 godz. 18.00 I – zapoznanie z planem pracy na rok szkolny 2018/2019- informacja przewodniczącego Rady Rodziców- organizacja życia klasy- organizacja roku szkolnego i terminarz spotkań
   12.11.2018 konsultacje godz. 18.00 I-III – informacje o ocenach cząstkowych i frekwencji
   10.01.2019 wywiadówka semestralna godz. 18.00 I-III – zapoznanie z wynikami za I semestr – analiza wyników nauczania i frekwencji – analiza pracy w I semestrze i wnioski do pracy w II semestrze
   25.03.2019 konsultacje godz. 18.00 I-II  – informacja o ocenach cząstkowych i frekwencji
   25.03.2019 zebranie godz 18.00 III – zebranie – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
  26.04.2019 zakończenie zajęć w klasie III III  
   20.05.2019 zebranie godz. 18.00 I i II – informacja o przewidywanych ocenach rocznych