default-logo

W okresie nauczania zdalnego, uczniowie klas maturalnych mają możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę umawiać się z nauczycielem przez MS Teams.