default-logo

Informujemy, iż w tym tygodniu (27.01. – 31.01.) rozpoczyna się proces rekrutacji uczniów do udziału w projekcie pt. „Świat bez granic: marzenie czy koszmar?” w ramach programu Erasmus plus. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych naszego liceum i będzie realizowany razem ze szkołami partnerskimi z Francji, Hiszpanii, Włoch i Rumunii. W ramach projektu odbędą się cztery wyjazdy zagraniczne uczniów wraz z opiekunami do wyżej wymienionych krajów (pierwszy wyjazd, do Hiszpanii, będzie miał miejsce w ostatnim tygodniu maja 2020). Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Projekt został przygotowany w celu umożliwienia uczniom V Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach doskonalenia kompetencji językowych i poznania dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji krajów partnerskich

Celem projektu jest współpraca pięciu szkół z różnych krajów europejskich w zakresie definiowania i postrzegania idei „granicy” w różnych kontekstach – politycznym, społecznym, historycznym, lingwistycznym, kulturowym czy religijnym. W ramach projektu również podejmie się kwestię jak postrzegana jest idea europejskości wśród młodych ludzi i jakie postawy się z tym wiążą. Podczas spotkań międzynarodowych promowana będzie atmosfera tolerancji i akceptacji dla „inności” różnych grup narodowych a także podejmowane będą zagadnienia wiążące się z powstawaniem stereotypów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do zgłaszania się do szkolnego koordynatora projektu pana Tomasza Piekarskiego (sala 29a). Listę potencjalnych uczestników projektu planujemy zamknąć w piątek 31 stycznia 2020.

Harmonogram mobilności:

  1. Hiszpania  (A Coruña w Galicji) – od 24 do 30 maja 2020
  2. Polska  (Katowice) – od 4 do 10 października 2020
  3. Francja (Saint Pol de Leon w Bretanii) – od 10 do 16 stycznia 2021
  4. Włochy (Bari) – termin do ustalenia na przełomie kwietnia i maja 2021
  5. Rumunia (Husi – niedaleko granicy z Mołdawią) – od 26 września do 2 października 2021.

REGULAMIN

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie „Świat bez granic: marzenie czy koszmar?” w ramach programu ERASMUS + edukacja szkolna – partnerstwa strategiczne – współpraca szkół